Zet studerende kinderen fiscaal voordelig op de loonlijst van je BV en bespaar op studiekosten

Het loon dat jouw BV aan je kinderen uitbetaalt, is aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Zo draagt eigenlijk de fiscus mee in de kosten van de ouders. Ook een kleine auto van de BV voor je kinderen is mogelijk. De fiscale inkomstenbijtelling voor een dergelijk vervoersmiddel is niet zo hoog.

Je voorkomt discussie met de inspecteur kinderen als je kinderen ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken. Als vaststaat dat je kinderen daadwerkelijk werkzaamheden voor de BV verrichten, heeft de inspecteur over de hoogte van het salaris niets te vertellen. Dat is anders als het bedrag dat de BV je kinderen aan salaris betaalt, onredelijk hoog is. Het is dan niet aannemelijk dat  deze kosten (vanuit het standpunt van de BV bezien) nog als zakelijk te beschouwen zijn.

Daarnaast kunnen jouw kinderen de inhoudingen loonheffing ook nog bij de fiscus terugvragen via het bekende T-biljet, te vinden op de site van de Belastingdienst (https://www.belastingdienst.nl).

Voordeel met studiekosten

Onbelast via je BV
Je BV kan de studiekosten van je kind onbelast vergoeden. Lees verder hoe dit fiscaal bekeken werkt. Voorwaarde om gebruik te kunnen maken van deze fiscaal gunstige studiekostenvergoeding is dat je kind een studie voor een beroep volgt, bijvoorbeeld een middelbare of hogere beroepsopleiding.
Deze studie hoeft fiscaal bekeken niet per se nuttig voor je BV te zijn. Dus, als je BV bijvoorbeeld een horeca- of bouwbedrijf voert, mag je BV t?ch een studiekostenvergoeding voor bijvoorbeeld de studie fysiotherapie van je kind laten vergoeden.
Je moet wel rekening houden met een deel (het ?studiebudget?) van de eventuele uitkering van studiefinanciering.

Studiekosten via je BV
Je via uw BV de studiekosten die rechtstreeks verband houden met de studie, onbelast vergoeden. Denk daarbij aan het collegeld van de hbo-opleiding of de mbo-opleiding waar je kind studeert, tentamen- en examengeld, studieboeken, laptop voor de studie, studie-excursies en studiereizen, etcetera.

Regel de loonadminstratie van je BV goed

 Zorg voor een loonstaat waarop de vergoeding geboekt is, zorg dat aan de identificatieplicht is voldaan en voor aanwezigheid van een loonbelastingverklaring. Voorkom op die manier administratieve controletrammelant.

De studiekostenvergoeding is voor de BV volledig aftrekbaar (als loonkosten) en het is voor je kind onbelast.