Weggeefwoensdag: Whitepaper Hoe ga je als bestuurder om met betalingsonmacht?

Bestuurders van vennootschappen (NV en BV) lopen in bepaalde gevallen het risico persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld voor bepaalde belasting- en premieschulden, als de onderneming niet meer in staat is deze te voldoen. Het is dan de plicht van de bestuurders hiervan onmiddellijk melding te maken.

 

Download whitepaper