Voorkom problemen met je huwelijke voorwaarden

Priv?geldstromen
Zorg dat je priv?geldstromen overzichtelijk in kaart hebt gebracht. Bij investering van priv?vermogen (in een priv?zaak van de andere echtgenoot) heb je bijvoorbeeld alleen recht op vergoeding van het ge?nvesteerde bedrag (zonder rente). Bij investering van ?overgespaarde inkomsten? heb je echter ook recht op het rendement dat op die investering behaald is.

Hypotheek
Daarnaast wil je ervoor zorgen dat de premies en/of aflossingen van een hypotheek geheel uit het eigen vermogen van de echtgenoot en/of eigenaar gefinancierd worden.