Vier tijdelijke contracten voor jongeren mogelijk!

Hoe was het?
Tot voor kort was het zo geregeld dat u uw werknemer slechts 3 tijdelijke contracten mocht aanbieden. Het vierde contract werd automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Ook indien u uw werknemer meer dan drie jaar in dienst had, met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, ontstond na drie jaar automatisch een contract voor onbepaalde tijd.