Vastgeroeste adviseurs zien banksparen over het hoofd

Eigen beheer
In de discussie tussen de accountant en de pensioenadviseur volgde ik vaak het standpunt van de accountant om het ouderdomspensioen in eigen beheer te voeren. Een DGA is gebaat bij flexibiliteit en lage kosten, maar ook transparantie en continu?teit. De liquiditeit van de onderneming blijft bij eigen beheer   beschikbaar ten behoeve van de onderneming  en het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico kan dan separaat verzekerd worden. Bij de tweede optie, verzekering van het ouderdomspensioen drukken de verzekeringskosten van zo'n 15% per jaar zwaar op het rendement. Met de introductie in 2008 van lijfrente-banksparen is dit nadeel echter achterhaald. Nu bestaat immers de mogelijkheid om lijfrentestortingen niet meer uitsluitend bij een verzekeraar maar ook bij een bank onder te brengen.
      
Hiermee ontstaat de vraag of een DGA zijn pensioen in eigen beheer zou moeten voeren of helemaal geen pensioenregeling in de onderneming moet optuigen om priv?, buiten de onderneming om, zijn pensioen te regelen.
      
Pensioen in eigen beheer kan zowel in- als extern. Bij intern eigen beheer blijft de pensioentoezegging en reserve binnen de werk-BV. Bij extern eigen beheer worden de reserves in een aparte vennootschap gestald, zodat ze buiten een onverhoeds faillissement blijven. De jaarlijkse kosten van extern eigen beheer bedragen minimaal 1000 euro per jaar vanwege de extra kosten (voor actuaris, accountant, notaris en Kamer van Koophandel).

Rekenvoorbeeld
De kosten van lijfrentesparen via de bank zijn te verwaarlozen, maar hoe zit het nu fiscaal? Een rekenvoorbeeld. Een fictieve gemiddelde pensioeninleg van euro 10.000 per jaar kost de BV euro 10.000 bruto per jaar bij pensioen in eigen beheer. Zonder pensioenpremie valt deze euro 10.000 in de winst en blijft er, na 25 % vennootschapbelasting, euro 7.500 over in de BV. Als deze euro 7.500 daarna als dividend uit de BV naar priv? wordt gehaald, betaalt de DGA 25% dividendbelasting en houdt hij 5.625 euro netto over.

Als we dit netto bedrag van euro 5625 met 52 % belasting bruteren kan deze DGA euro 11.250 storten op een lijfrente bankspaarrekening. Tegen dezelfde netto lasten als bij euro 10.000 eigen beheer inleg heeft hij nu dus euro 11.250 inleg. En dan neem ik alle bijkomende eigen beheer kosten (BV, berekeningen, pensioenbrief, KvK) niet eens mee in de berekening. Naar de normen van vandaag zou een eigen beheer constructie als woekerpolis worden bestempeld!

Aantrekkelijkste optie
Ik kom dan ook tot de stelling dat het sinds de introductie van banksparen financieel niet meer voordelig is om pensioen in eigen beheer te gaan voeren en dat het ook niet meer voordelig is om uitsluitend het ouderdomspensioen te verzekeren. Priv? banksparen en afzien van een pensioenregeling in de BV is een veel aantrekkelijker optie. Het nadeel van banksparen ten opzichte van pensioen in eigen beheer, namelijk het blokkeren van het werkkapitaal, blijft echter bestaan.

Wilfred Mooij, directielid van Geijsel Kroon Assuranti?n

Bron: http://www.fdselections.nl/Pensioen/Hoofdartikel/articleType/ArticleView/articleId/3293/Vastgeroeste-adviseurs-zien-banksparen-over-het-hoofd.aspx