Overzicht inkomstenbelasting en heffingskortingen in 2011

He tarief van de inkomstenbelasting
Ter compensatie van de hogere zorgpremies gaat in 2011 het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting omlaag en worden de belastingschijven verruimd.

Om deelname te stimuleren wordt de arbeidskorting verhoogd: aan de slag gaan wordt daarmee aantrekkelijker. Verder profiteren 65-plussers van een hogere ouderenkorting.

Het tarief inkomstenbelasting 2011:

Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning Tarief 2011 Belasting / Premie PVV Cumulatief
1e schijf
 € 18.628
33,0% (65+: 15,1%)
 € 6146 (65+: € 2812)
€ 6146 (65+: € 2812)
2e schijf
€ 14.808
 41,95 % (65+: 24,05%)
€ 6211 (65+: € 3561)
 € 12.357 (65+: € 6373)
3e schijf
€ 22.258
42%
 € 9348
 € 21.705 (65+: € 15.721)
4e schijf
 meerdere
52%

 

 

Heffingskortingen
De algemene heffingskorting wordt € 1987 (2010: € 1987). Voor 65+: € 912 (2010: € 924)
De arbeidskorting wordt maximaal € 1505 (2010: € 1496)
De aanvullende combinatiekorting wordt € 780 (2010: € 775)
De inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting wordt € 1091 (2010: € 1084)
De alleenstaande-ouderkorting wordt € 931 (2010: € 945)
De ouderenkorting wordt € 739 (2010: € 684)
De alleenstaande ouderenkorting wordt € 421 (2010: € 418)   

Dit artikel verscheen eerder op dezaak.nl