Niet nog meer regeltjes voor accountants'

Dit stelt VNO-NCW in een reactie op het groenboek van eurocommissaris Barnier over het accountantsberoep. "Terwijl de crisis in volle hevigheid uitbarstte, gaven zij goedkeuring voor jaarrekeningen van banken, hetgeen tot verontwaardigde reacties leidde van politici in binnen- en buitenland."

"VNO-NCW erkent het belang van betrouwbare en onafhankelijke beoordeling van financiële informatie van ondernemingen en vindt dat accountants daar beroepshalve goed toe zijn geëquipeerd." Maar door de complexiteit en subjectiviteit van IFRS en onder druk van externe toezichthouders, worden accountants gedwongen rigide te controleren, stelt de ondernemersorganisatie. "Dit heeft 'afvinkgedrag' als gevolg, terwijl financiële verslaggeving een getrouw beeld moet geven van de realiteit van de onderneming op basis van een professionele beoordeling. De financiële werkelijkheid is immers niet te vangen door een set regels." Daarvoor is de dynamiek van de economie te groot, schrijft de ondernemingsorganisatie aan Barnier.

Accountants moeten volgens VNO-NCW de vrijheid krijgen om ten volle hun professie te kunnen uitoefenen. Het voorstel om de adviesrol van accountants aan het bedrijfsleven te ontnemen, wijst de ondernemingsorganisatie dan ook van de hand. "Dit plan zal alleen maar leiden tot hogere controlekosten en/of verlies aan kwaliteit van accountantscontroles, maar leidt bovenal tot maatschappelijke verspilling."

VNO-NCW pleit verder voor zelfregulering, omdat dat beter werkt dan wetgeving. VNO-NCW wijst daarbij op het afgelopen dinsdag verschenen rapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance, waarin ook een lans wordt gebroken voor zelfregulering boven wetgeving.

Plannen als elke accountant te verplichten iedere zeven jaar van organisatie te laten wisselen, vindt de ondernemingsorganisatie onverstandig.

"Ook ongewenst is het voorstel dat accountants informatie over de blootstelling van ondernemingen aan toekomstige risico's en/of gebeurtenissen openbaar moeten maken. Derden, bijvoorbeeld accountants, mogen dergelijke onzekerheden niet vergroten, met alle gevolgen van dien." VNO-NCW vindt dat het openbaren van dergelijke informatie is voorbehouden aan het management van de onderneming zelf.
 
Dit artikel verscheen eerder op accountant.nl