MKB ervaart nog weinig administratieve lastenverlichting

In 2007 had nog 24% van de MKB-ers de hoop dat de administratieve lasten in de komende jaren zouden verminderen. Op dit moment verwacht slechts 21% van de MKB-ers een afname van de administratieve lasten in de komende jaren. Van de administratieve lasten wordt belastingen als het meest ergerlijk ervaren, gevolgd door administratie in het algemeen.

Bijna 78% van de MKB-ers ergert zich op enigerlei wijze aan verplichte administratieve handelingen. De verplichte administratieve handelingen in verband met de belasting (21%), de administratie in het algemeen (8%) en van de strikte controles en toezicht (7%) wekken in 2010 de meeste ergernis op. De verplichtingen rondom milieu en arbo staan in 2010 op de vierde en vijfde plaats. Op de plaatsen 6 tot en met 10 staan het aanvragen van vergunningen, statistieken/enquêtes, personeelsadministratie, gemeentelijke verplichtingen en de kilometeradministratie.

Er zijn enkele opvallende verschillen met de ranglijst van ergernissen in 2007. Sterke dalers zijn de verplichtingen rondom milieu en arbo die in 2007 nog op de eerste plaatsen stonden. Opvallende stijgers in de ergernissenlijst zijn de BTW, de bureaucratie in het algemeen en de sociale regels. Ook zijn er weer enkele nieuwkomers in de lijst van ergernissen. Zo werden de verplichtingen rondom BUMA/STEMRA, toeristenbelasting en afvalregistratie voor het eerst genoemd. De administratieve handelingen rondom subsidies zijn in de ergernissenlijst terug van weggeweest. Dit is mogelijk het gevolg van stimuleringsmaatregelen van de overheid om door middel van subsidieverstrekking de economische recessie te bestrijden.

Dit artikel verscheen eerder op businessbox.nl