Invullen van de aangifte inkomstenbelasting

Voor het dividend wordt nog een onderscheid gemaakt:

Nederlands dividend
Dividend ontvangen op Nederlandse aandelen, vereist invulling van het bedrag ingehouden dividendbelasting in bij ?te verrekenen voorheffingen?.

Buitenlands dividend
Op dividend ontvangen op buitenlandse aandelen is meestal buitenlandse bronbelasting ingehouden. Vul de bedragen van de bronbelasting in per land - bij de vraag ?vermindering ter voorkoming van dubbele belasting?. Nederland verrekent daarbij maximaal 25% (van de dividenden) aan bronbelasting.