FNV wil staatssecretaris voor ZZP-ers

Volgens FNV Zelfstandigen, belangenbehartiger van 14 duizend ZZP-ers, heeft Nederland te maken `met een belangrijke sociaal economische ontwikkeling die zal leiden tot een andere invulling van de balans tussen flexibiliteit en zekerheid` (het nieuwe werken). 

`De nieuwe arbeidsmarkt is onafhankelijk, flexibel en de motor achter de nieuwe economie`, stelt Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen. `Het wordt tijd dat de overheid deze nieuwe manier van werken in zijn armen sluit en integreert met het overheidsbeleid`. 

Derving van inkomen 
Volgens de bond ziet de overheid zelfstandige ondernemers vooral als flexibele schil rond de arbeidsmarkt. De ZZP-ers lossen zo problemen op voor bedrijven, organisaties en de samenleving. 

Gevolg is wel dat de zelfstandige ondernemers de afgelopen twee jaar een deel van de crisis hebben opgevangen, zowel door hun inzet als soms door een forse derving in hun omzet en inkomen. 

Stelsel verouderd 
Het aantal ZZP-ers groeit, maar daarmee wordt ook steeds duidelijker dat `het Nederlandse stelsel van arbeidsverhoudingen, fiscaliteit en sociale zekerheid niet meer in overeenstemming is met de alledaagse praktijk`, stelt de vakbond. 

Meer gerichte aandacht voor ZZP-ers is nodig, terwijl die nu versnipperd is over drie staatssecretariaten: Economische Zaken, Sociale Zaken en Financiën. 

Beleid voor alle werkende burgers 
FNV Zelfstandigen pleit daarom voor één beleid waarbij de overheid alle werkende en ondernemende burgers hoort, informeert, faciliteert en stimuleert bij het zelfstandig aanbieden en vermarkten van de eigen arbeid, met behoud van de sociale kaders.