Een klant trekt een order in. Wie betaalt de al gemaakte kosten?

Deze kwestie werd onlangs aan onze adviseurs voorgelegd:
"Ik heb van een klant opdracht gekregen om een maatwerkproduct voor hem te maken. Hier zijn mondeling afspraken over gemaakt en ik heb ook een getekende orderbevestiging. Afgesproken was dat de klant een aanbetaling zou doen omdat wij materiaal moesten inkopen. Vanwege het goede vertrouwen zijn wij alvast begonnen met het ontwerp en de productie. Helaas bleeft de aanbetaling uit. Daarop zijn wij gestopt met het verder uitvoeren van de opdracht. Inmiddels heeft de klant de opdracht geannuleerd, maar wij hebben wel al € 10.000,- kosten gemaakt. Ik heb een schadeclaim van € 1.500,- bij de klant ingediend, en hem de mogelijkheid geboden dit geld terug te krijgen als hij binnen drie jaar alsnog een dergelijk product  bij ons afneemt. Pak ik dit op deze manier goed aan? Heb ik recht op deze € 1.500,-?"
 

Advies van Martijn Croon, bedrijfsadviseur bij De Zaak en Adviesbureau Croon & Magendans
U bent eigenlijk veel te aardig voor deze klant, want hij pleegt contractbreuk. Als er een getekende overeenkomst is waarin de klant opdracht geeft tot levering, dan heeft hij een afnameplicht. Als de klant gedurende het project alsnog de bestelling annuleert, zal deze klant toch echt de gemaakte kosten moeten vergoeden. Tenzij in de algemene voorwaarden of de overeenkomst is vastgelegd dat u pas op een bepaald moment met de opdracht had kunnen beginnen, bijvoorbeeld nadat de aanbetaling was gedaan. Als u voor dat moment met de opdracht zou zijn begonnen, hoeft de klant niet voor de kosten op te draaien.

En waarom slechts € 1.500,- claimen? Ga gewoon voor het volledige schadebedrag, dus tienduizend euro. Onderhandelen kan altijd nog. Stel de klant in gebreke voor de € 10.000,- waarbij u zich beroept op de getekende overeenkomst en start dan vervolgens via een advocaat of een gerechtsdeurwaarder  een incassoprocedure.