De vijf belangrijkste vragen over de loonstrook

Loonstroken van verschillende werkgevers zien er vaak verschillend uit, maar de volgende informatie moet verplicht op de strook staan:

  • persoonlijke gegevens werknemer (naam, adres, woonplaats, BSN of sofinummer);
  • brutosalaris;
  • een aantal inhoudingen op het bruto- of nettoloon.
 
Andere informatie kan verschillen per cao en per werkgever. Zo worden vaak zaken als vakantiedagen en vakantiegeld of het aantal vast overeengekomen uren op de loonstrook vermeld. Dit hoeft echter niet. Ondanks deze verschillen komen een aantal vragen van werknemers in de praktijk vaak terug. In het onderstaande gaan wij in op de meest voorkomende vragen.