De accountant als zwijgzame hoeder (FD)

Waar doelt Mehra op? Zou in het verslag over 2009 al gewaarschuwd zijn? Inderdaad, want in het directieverslag staat dat bepaalde transacties betrekking hebben op partijen waarmee InnoCconcepts gelieerd kan blijken te zijn. Onder 'other information' staat dat er rond het omvallen van de Chinese partner Cheng Meng in april 2010 een 'aantal onbeantwoorde vragen openblijven'.

Ietwat vaag, maar gelukkig is er nog de accountant die richting kan geven. De accountant van Deloitte wijst onder het kopje 'Emphasis of matter' - hoogst uitzonderlijk - in zijn verklaring al op Cheng Meng.

In het betreffende statement legt de accountant nog eens nadruk op de in het verslag genoemde voorziening van euro 34 mln voor het omvallen van Cheng. Het jaarverslag over 2009 krijgt verder inclusief de voorziening op Cheng in 2010 gewoon zijn goedkeuring.

Inmiddels heeft boven op de mogelijke fraude een Britse minderheidsdochter van InnoConcepts een schuldsanering aangekondigd. De dit jaar al gedecimeerde koers van het aandeel zakte vrijdag met nog eens 15%.

De oplettende lezer van het jaarverslag had gewaarschuwd kunnen zijn. Maar is het jaarverslag gezien de opstapeling van problemen wel voldoende duidelijk en heeft de accountant wel genoeg informatie geëist, of zelf gegeven?

Doorgaans moet de lezer van het jaarverslag er niet op inzetten dat hem een blik in een glazen bol wordt gegund. Een waarschuwend vingertje van de accountant is bovendien zeldzaam.

Nivra, de overkoepelende organisatie van accountants, vindt in 73 jaarverslagen van de grootste Nederlandse beursfondsen louter goedkeurende verklaringen. In slechts enkele worden er toevoegingen gegeven. Een 'emphasis of matter' komt alleen nog bij Pharming en Antonov voor. De extra opmerkingen van de accountant bij Arseus en ProLogis betreffen slechts de grondslagen of de reikwijdte van de controle.

Het is precies de spagaat waarin de accountant zit. Hij staat onder grote druk om verder te kijken dan of alleen aan de regeltjes is voldaan. De recente kritiek op accountants van de Autoriteit Financiële Markten en de Europese Commissie volgt op handtekeningen onder jaarrekeningen van banken die even later weinig solvabel bleken.

Maar de accountant is terughoudend om veel meer te doen dan een oordeel over het verleden te geven. Niet alleen zit zijn commerciële relatie met zijn klant hem daarbij in de weg, hij is er vooral beducht voor dat zijn goedkeuring kan worden uitgelegd alsof alle rampen in de toekomst uitgesloten zijn.

Dat betekent niet dat zich achter de schermen niet het nodige af speelt. 'Bekend is dat besturen doorgaans goede nota nemen van eventuele opmerkingen van de accountant bij een conceptversie daarvan, om zodoende te vermijden dat er een andere dan een goedkeurende verklaring zou worden verstrekt. In die zin gaat er van accountantscontrole een positieve werking uit de kwaliteit van de verslaggeving', zo stelt het Nivra.

Voorlopig moet de lezer van de accountantsverklaring inzien dat de goedkeurende handtekening weinig zegt over wat komen gaat.

Dit is het vijfde artikel over jaarverslagen in aanloop naar de uitreiking van de FD Henri Sijthoff-Prijs vandaag.

Copyright (c) Het Financieele Dagblad, 2010. www.fd.nl