Boete bij te laat betalen van dividendbelasting?

Wat was het geval?
De heer A was directeur en enig aandeelhouder van BV X. Op 10 juli 2009 werd een algemene vergadering van aandeelhouders van BV X gehouden. Tijdens deze vergadering werd het besluit genomen om uit de overige reserves een bedrag van € 210.000,- uit te keren aan de heer A. Dit besluit werd vastgelegd in de notulen. Op 10 augustus 2009 deed BV X aangifte dividendbelasting van de door haar ingehouden dividendbelasting ten bedrage van 15% van € 210.000,- (= € 31.500,-). Op 15 september 2009 betaalde BV X deze dividendbelasting aan de Belastingdienst.

Standpunt inspecteur
Te laat. De inspecteur vond dat BV X de dividendbelasting te laat had betaald en legde een verzuimboete op van 2%, dus van € 630,-. Dit werd een ‘principe’zaak bij de rechter.

Kleine termijnoverschrijding?
BV X stelde dat de termijn voor betaling van de dividendbelasting niet afliep op 10 augustus 2009 maar op 10 september 2009, namelijk één maand na de aangifte. De betaaltermijn was volgens BV X maar met twee dagen overschreden. Als reden voor de termijnoverschrijding werd aangevoerd dat de betaling te laat was gedaan in verband met vakantie. BV X stelde dat de boete onevenredig hoog was voor zo’n kleine termijnoverschrijding.

Als tweede standpunt betoogde BV X dat het dividend niet op 10 juli 2009 ter beschikking is gesteld, maar pas op het moment van de feitelijke betaling aan de aandeelhouder. Deze feitelijke uitbetaling heeft op 12 september 2009 plaatsgevonden. De aangifte was dus in feite te vroeg ingediend en er werd op tijd betaald. De boete zou daarom ten onrechte opgelegd zijn.