Boete bij te laat betalen van dividendbelasting?

Wat was het geval? De heer A was directeur en enig aandeelhouder van BV X. Op 10 juli 2009 werd een algemene vergadering van aandeelhouders van BV X gehouden. Tijdens deze vergadering werd het besluit genomen om uit de overige reserves een bedrag van € 210.000,- uit te keren aan de heer A. Dit besluit werd vastgelegd in de notulen. Op 10 augustus 2009 deed BV X aangifte dividendbelasting van de door haar ingehouden dividendbelasting ten bedrage van 15% van € 210.000,- (= € 31.500,-). Op 15 september 2009 betaalde BV X deze dividendbelasting aan de Belastingdienst.