Auto van de zaak of kilometervergoeding?

Bijtelling privégebruik auto van de zaak

Werknemers. Een auto van de zaak leidt voor werknemers tot een bijtelling bij het inkomen. De bijtelling vervalt alleen als men kan bewijzen dat de auto niet meer dan 500 kilometer privé wordt gebruikt.

De bijtelling is afhankelijk van de cataloguswaarde van de auto. Tegenwoordig is ook de milieuvriendelijkheid van belang. Standaard bedraagt de bijtelling 25%. ‘Groene’ auto’s kennen echter een bijtelling van 20%, 14% of zelfs 0%. Voor auto’s die 15 jaar of ouder zijn, geldt een hogere bijtelling van 35% over de werkelijke waarde van de auto.

Directeur-grootaandeelhouder. De bijtelling geldt ook voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) als werknemer van zijn BV. Voor hem is van belang dat de bijtelling ook meetelt voor de bepaling van het gebruikelijk loon. Een hogere bijtelling betekent dus dat er een minder hoog gebruikelijk loon hoeft te worden toegekend.

Bijtelling voor de ondernemer. Ondernemers in de inkomstenbelasting moeten de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak bij de winst tellen. De bijtelling kan nooit meer bedragen dan de totale autokosten.

Lees verder op ondernemingsdatabank.indicator.nl