Arbowet aangepast aan Het Nieuwe Werken

Hiermee wordt gerefereerd aan plaats- en tijdongebonden arbeid. De uitkomst van het onderzoek is dat de Arbowet en de Arbeidstijdenwet niet drastisch aangepast hoeven te worden. De vastgestelde hindernissen zijn op te lossen met minimale aanpassingen en nadere interpretatie.

Momenteel valt plaats- en tijdongebonden arbeid onder het normale arboregime. Dat wil zeggen dat de werkgever verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden van  niet reguliere arbeidsplaatsen van de werknemer. 

Lees verder